Ylityö- ja vuoronvaihtokielto (KVTES- ja SOTE-sopimus)

Ohjeita ja usein kysyttyjä kysymyksiä:

https://www.superliitto.fi/tyoelamassa/neuvottelukierros/ylityo-ja-vuoronvaihtokielto-kuntasektorilla/