Neuvottelukierros 2020

Lue superilaisia koskevista työehtosopimusneuvotteluista:

https://www.superliitto.fi/tyoelamassa/neuvottelukierros-2020/